W celu rejestracji na szkolenie prosimy o pobranie formularza rejestracyjnego

KLIKNIJ ŻEBY POBRAĆ >>> FORMULARZ REJESTRACYJNY   

  oraz przesłanie go na adres d.chmiel@ksi.org.pl

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres d.chmiel@ksi.org.pl
  2. Uczestnicy, którzy prześlą poprawnie wypełniony formularz zostaną powiadomieni mailem o wpisaniu na listę uczestników.
  3. Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące szkolenia zostaną przesłane do uczestników najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
  4. Z jednej placówki może zgłosić się więcej niż jedna osoba, w takim przypadku należy przesłać oddzielne formularze dla każdej z osób.
  5. Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas szkolenia.
  6. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  7. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wyłącznie na potrzeby realizacji projektu „Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja – niska emisja”.